Запитвания и контакти - 0877500665

Blog

Защо все повече и повече панелки в София се нуждаят от саниране

sanirane-reporterbg

Панелните блокове, за разлика от древните замъци, строени преди векове, имат определен срок на годност. След изтичането му, панелните сгради стават опасни за обитаване, освен ако преди това не се извърши саниране. Средният живот на панелите се определя на около 50 години. Първите панелки в София вече са на фаза, в която собствениците им трябва да решат, дали ще ги напуснат или ще ги санират. Санирането на блоковете удължава живота им двойно, а на фона на тежката икономическа криза е много по-оправдано да се спасят блоковете, вместо да се оставят да се разрушат. Освен това санирането се извършва в пъти по-бързо от строежа на нов блокове, излиза значително по-евтино, а в крайна сметка сградата изглежда и става издържлива като нова.

Технологията на изграждане на панелни блокове включва монтиране на готови елементи чрез скрепяване посредством заварки. Точно тези свързващи точки определят срока на живот на панелките. Първите панелни блокове, построени в столицата вече имат крещяща нужда от саниране. Те стават опасни за обитаване и при едно земетресение заради повредени свръзки може да се срути целият блок или части от него, което значително застрашава живота на хората в него.

Строителството на панелни блокове като технология е бързо и ефективно – за кратко време се построяват множество жилища. Това е решило жилищните проблеми на много хора в разрастващата се столица. За съжаление, качеството на работа не винаги е било на висота. Дали всички свързващи заварки са извършени според изискванията, никой не може да каже. На строежа на един блок са работели много работници, някои опитни, а други – не чак толкова. Като се добави и бързането за изпълнение на дневните норми, логично е да се очаква, че част от заварките може да не са изпълнени с необходимото качество, което ги прави по-уязвими. Времето и корозията влияят разрушително на всички свързващи елементи, които крепят панелите. Това е причината да се предприеме планово саниране на блоковете, като за целта има и европейски програми за финансиране.

Срокът на годност на панелките е към края си. Скрепителните елементи вече изчерпват своите ресурси и блоковете стават опасни за обитаване. Затова съсобствениците на първите панелни блокове в София вече търсят програми за финансиране на санирането от различни източници. Някои от по-новите блокове, които са на около 30 години, вече се нуждаят от предсрочно саниране по много причини. Една от големите грешки при строителството на панелки е подценяване на пълнежа на фугите. За спестяване на материали и време, фугите между панелите са запълвани не със задължителните материали, недопускащи проникване на влага, а с подръчни средства, като картони, хартия, парцали и всичко това просто е замазано отгоре. Хората, чиито панелки вече се санират, са потресени от гледката, която се разкрива пред очите им след разкриване на свръзките между панелите. Много от тях недоумяват как блокът е просъществувал така толкова години.

Всички строителни грешки, волни и неволни, са причина блоковете, които не са санирани, да са уязвими при земетресения и природни бедствия. Това е въпрос, който не търпи шеги и подценяване – неглижирането му води само до едно – застрашаване на живота на хората, обитаващи опасните сгради.

снимка от: reporterbg.com

Прочетете още: