Blog

Качествени топлоизолационни материали

DIGITAL CAMERA

Важен въпрос, на който трябва да се спре всеки, решил да прави топлоизолация на дома си, е видът на материалите, които ще се използват за извършване на работата. Има различни видове материали с различни цени, качество и характеристики. Нека се запознаем с някои от тях.

Материалите, най-често използвани за топлоизолация, са EPS и XPS. Разликата в двете марки е в плътността и теглото. Материалите XPS са с по-голяма твърдост и съответно по-тежки. Издръжливостта на този тип материали е много висока, затова те са и по-скъпи.

По-евтините материали ЕPS намират своето приложение при много облицовки на сгради. Това е стиропор, който е лек, с висока пропускливост – „дишащ“, както се казва на професионален език.

По отношение на материалите за топлоизолация на сгради, широко разпространено е мнението, че колкото по-дебела е изолацията, толкова е и по-ефективна. В Европа и по-специално в северните страни се ползва най-често материал за облицовка, който е с дебелина 8 см. По нашите географски ширини обаче най-употребяваният материал е с 5 см. дебелина. След като се избере вида на материала, с който ще се облепват стените, идва и следващият въпрос – лепилото. На пазара се предлагат множество лепила за тази цел, като най-качествените са създадени специално за лепене на топлоизолация.  Те съдържат полимерни влакна, които предотвратяват напукването.

 Ако трябва от нещо да се пести, когато се монтира топлоизолация, то едва ли е разумно това да е лепилото. Все пак, от него зависи трайността на изолацията, особено ако не се слагат дюбели, за допълнителна поддръжка. Монтажът на топлоизолация без дюбели е широко използван способ, който обаче подлага на сериозен риск сградите, изолирани по този начин. Вероятността изолацията да падне е много голяма, особено ако работниците не са достатъчно квалифицирани. За правилно поставяне на плочите от изолиращия материал, лепилото се поставя на топка в средата и като рамка в края на всяка плоча. Също така е много важно как ще се завърши в най-горната и най-долна част на сградата. Много често лепилото се поставя на топка само в средата на плоскостите, без да се сложи и в краищата им. Това води до вероятност от падане на плочи, особено ако те не са допълнително осигурени от армираща решетка и дюбели. Това е стъклофибърна мрежа, която многократно увеличава експлоатационния срок на топлоизолацията.

 От голямо значение е какъв вид дюбели ще се използват за съответната сграда. Дюбелите се различават по дължина и модел, като най-добре е те да са двукомпонентни.  Топлоизолацията на всяка сграда се прави съобразно вида на строителството – за панелни блокове е едно, а за тухлени сгради – друго. Решението какви материали да се използват се взема от техническо лице с опит и квалификация. В никакъв случай не бива да се използват материали, предназначени за лепене на фаянс или за извършване на замазки и други строителни дейности, които не са подходящи за топлоизолация. Тези материали може да са много качествени за дейностите, за които са предназначени, но вложени в изолацията, създават термо мостове, които до голяма степен намаляват енергийната ефективност на сградата. В такъв случай, похарчените за топлоизолация пари не са изразходвани по най-добрия начин, което е в ущърб на клиента.

Прочетете още: