Зидария

зидария

Зидарията е основна операция при изграждането на какъвто и да е тип постройки. Към тази услуга може да се прибегне също при създаване на преградни стени в затворени помещения, при затваряне на тераси и при изработка на различни архитектурни детайли. Компанията ни предлага професионални зидарски услуги, отличаващи се с високо качество и достъпна цена.

Норми и правила при зидарските операции

Ако планирате да разделите голямо вътрешно пространство на отделни зони или да направите преустройство на дадено помещение, зиданите тухлени стени са една от най-популярните опции. Те се отличават с изключителна здравина, издръжливост, добри звукоизолационни свойства и устойчивост на влага.

Разбира се, изграждането на тухлени конструкции трябва да бъде поверено на опитни професионалисти, които познават тънкостите на този отговорен занаят. При изпълнението на тухлена зидария е важно да се следват установените строителни норми и правила. В противен случай е невъзможно да се постигне желаната здравина и монолитност на тухлената конструкция.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС ЗА НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ →

По своята структура тухлата, както всеки друг строителен блок, е добре пригодена да издържа на натиск, но тя не обича да изпитва натоварвания на огъване. Като цяло, значителна сила на огъване може да бъде пагубна за нея.

Равнините на редовете тухлена зидария трябва да са успоредни една на друга, така че тухлата в зидарията да изпитва натоварване само при компресия, като се изключи всякакъв натиск върху конструкцията под ъгъл (максимално допустимият ъгъл не може да бъде повече от 17 градуса). Това се отнася главно за изграждането на арки и сводове.

Страничните повърхности на тухлите във всеки ред зидария трябва да образуват две системи от взаимно перпендикулярни зони – тоест да са една до друга, образувайки напречни и надлъжни шевове между тях.

Тухлите, положени в съседни вертикални редове, трябва да се припокриват една с друга най-малко с една четвърт от дължината или ширината. Всяка тухла трябва да лежи върху поне две други. С други думи, горната тухла трябва да лежи върху шева между долните тухли, за да разпредели по-равномерно натоварването в зидарията по цялата ширина на стената.

тухлена зидария

Вертикалните фуги на тухлената зидария трябва да бъдат запълнени с хоросан, което предотвратява разслояването на зидарията като цяло. Когато се полагат няколко хоризонтални реда тухли, те трябва да бъдат свързани заедно. Това правило е свързано с необходимостта да се предотврати разслояването на зидарията, тъй като при взаимно изместване хоросанът може да се отдалечи от тухлата. Лигирането ще осигури надеждна връзка на зидарските слоеве и тяхната взаимна неподвижност.

ОБАДЕТЕ НИ СЕ, ЗА ДА
ОБСЪДИМ ВАШИТЕ НУЖДИ

→ 0877500665

Основната тухлена стена трябва да бъде отделена от основата или бетонния цокъл със слой хидроизолация. Хидроизолацията обикновено се извършва с два слоя покривен материал, но добра алтернатива е полагането на двусантиметров слой циментова замазка със съотношение цимент към пясък 1:2.

При наличие на изпъкнала основа, тя трябва да бъде защитена с отлив (например от поцинкована стомана). Това предотвратява проникването на вода под зидарията. Полагането винаги започва от ъглите, като първо се полага външната страна на стената. Дебелината на зидарията е кратна на размера на една тухла.

Фугите на зидарията могат да бъдат запълнени с хоросан изцяло или частично. Част от шева може да остане куха само ако стената ще бъде измазана в бъдеще, тъй като кухините, запълнени с мазилка, ще ѝ позволят да се задържи по-здраво върху зидарията.

Зидарските ни услуги включват работа в затворени помещения и на открито. Дебелината на зида се определя от натоварването и функцията на зиданата стена. За целта могат да се използват както тухли четворка, така и единични блокове и тухли от газобетон под и над 17см.

Отлична нивелация, здравина на зида и естетика – това са задължителни характеристики на зидовете, направени от нас. Свържете се с екипа ни за да направите запитване за цена или за консултация!

КОНТАКТИ →

Цените на зидарските ни услуги са с включен ДДС

Зидария с тухла 4ка 14лв/м²
Зидария с тухла 1ка 16лв/ м²
Зидария с газобетоен под 17см 18лв/ м²
Зидария с газобетон над 17см 20лв/ м²
Зидане на тераси до 4л.м. 300лв/бр.